KJØPSVILKÅR
Linda Sales ART org nr 920960073

Innledning
Disse vilkårene gjelder ditt medlemsskap i maleklubben med Linda Sales Art.

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt medlemskapet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.

Avtalens Parter
Denne oppdragsavtalen gjelder mellom

LL Desales ART
Org nr 920960073
Gjeilevegen 17

og deg som kjøper

Selve medlemsskapet i “Soul Expression Community - En unik maleklubb med Linda Sales”
Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og lukket facebook gruppe for medlemmer. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer.


Ansvar:
Linda Sales Art forplikter seg til å levere innhold som beskrevet i denne avtalen.


Pris og Betaling

Prisen og betalingsmetodene for medlemskapet vil bli oppgitt på tidspunktet for kjøp.


Varighet og Oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv.

Oppsigelse skjer ved at du sender Linda Sales Art en epost på [email protected]

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller tilhørende facebook gruppe.

Ved kjøp av dette medlemskapet aksepterer du som kjøper at det er ingen angrerett på medlemskapet, ettersom tjenestene ( og eventuelle fysiske produkter ) blir levert umiddelbart etter registrering og at du står fritt til å melde deg av medlemsskap når du selv ønsker.

Mislighold og Ansvar
Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har Linda Sales Art rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (i kursportalen Kajabi og facebook gruppen “Soul Expression Community”, uten nærmere advarsel.

Force Majeure
Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll.

Rettigheter
Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Klage eller tvist
Det er viktig for Linda Sales Art, at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

Sist oppdatert 10. april 2024